Oprichting UVV Aldeboarn

Het doktershuis ( 1908) waar UVV is opgericht n.l. in de huiskamer van huisarts Van Heel
Het doktershuis ( 1908) waar UVV Aldeboarn is opgericht.

De oprichting van UVV Aldeboarn (1968) is ooit ontstaan in de huiskamer van dokter C.P. van Heel. Het is een vereniging die in het verleden van groot belang was, in het heden van groot belang is en wellicht in de toekomst nog belangrijker kan worden.

In een dorp als Aldeboarn weten we elkaar gelukkig te vinden en zijn er nog voldoende vrijwilligers, die de missie van het UVV met veel enthousiasme uitdragen.

Het UVV Nederland staat voor een sterke, sociale samenleving.

Onze bestuursleden zijn:

Voorzitter

Mw. F. Hartmans

Secretaresse

Mw. D.Troost
E-mail uvvaldeboarn@hotmail.com

Penningmeester

Dhr. T. Neuenschwander

Bestuurslid

Mw. G. Oosterbaan

 

Bestuurslid

Mw. L. Bangma

UVV Aldeboarn publicaties

UVV Nederland

Landelijke vereniging

De Unie Van Vrijwilligers bestaat uit een landelijke vereniging met als leden de plaatselijke verenigingen en stichtingen. De UVV biedt vrijwillige hulp en steun aan hulpvragers in de sector zorg en welzijn, juist in die situatie waarin professionele hulp en steun niet of niet meer voorziet. De betrouwbaarheid en het menselijke contact zijn belangrijke elementen waar we trots op zijn. Als vrijwilliger ben je zinvol en maatschappelijk bezig.

Meer informatie kunt u vinden op de website: uvv.nl