Missie en Visie

Boekaanhuis-Haarlem

Vrijwilligerswerk van mens tot mens

UVV Nederland staat voor een sterke, sociale samenleving waarin mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen voor welzijn en informele zorg aan anderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

De projecten van UVV Nederland richten zich op hulpvragers, zowel in de thuissituatie als in instellingen. Versterken van de zelfredzaamheid is daarbij het uitgangspunt.

Onze missie luidt:

Het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door het bevorderen en verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers met flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid als voornaamste kenmerken