Waar helpt UVV Aldeboarn bij?

De Unie Van Vrijwilligers Aldeboarn kent een grote verscheidenheid aan activiteiten en projecten. U kunt daar op verschillende manieren een bijdrage aan leveren.

Vriendschappelijk contact

Waar zijn we actief?

UVV Aldeboarn is actief in en rondom Aldeboarn o.a. in dorpshuis de Jister, Andringastate en  Boarnsterhim State,
een kleinschalige woon/zorg voorziening even buiten het dorp.

Een greep uit onze activiteiten

uvv-4

Vriendschappelijk contact:

het bieden van een luisterend oor en praktische hulp bij mensen thuis,
zoals boodschappen doen, wandelen,
hulp bij correspondentie en administratie.

uvv-7

Begeleiding en vervoer:

zoals bij bezoek aan arts of ziekenhuis, bij uitstapjes en vervoersdiensten, maar ook intern transport in instellingen.

UVV-c

Voorlichting

het geven van – goed met de beroepskrachten afgestemde – vormen van voorlichting aan patiënten en het bemensen van het patiënten servicebureau.

tafeltje-dekje

Maaltijdvoorziening:

tafeltje-dek-je, het aan huis bezorgen van warme maaltijden, en het organiseren van open eettafels, waar men gezamenlijk eet en ontbijtclubs.

uvv-3

Lectuurvoorziening:

lectuurvoorziening van zowel gewone als gesproken boeken (luisterlezen), brailleren, voorlezen en bibliotheekboeken aan huis bezorgen.

UVV Aldeboarn groepsactiviteiten

Activiteiten in groepsverband begeleiding:

onderlinge ontmoetingen in sociëteiten voor ouderen, gehandicapten, afasie- en MS-patiënten, maar ook gerichte activiteiten zoals (volks)dansen, zwemmen (met gehandicapten), zingen, gymnastiek, gespreksgroepen en dagopvang.

uvv-5

Begeleiding

begeleiding naar therapie en kerkdiensten.

Samenwerkende instellingen UVV

Servicebureau

het bemensen van het patiënten servicebureau.

uvv vrijwilliger

Verzorging

bloemen en fruit verzorgen, verzorging van rijdend winkeltje of halwinkel