Ouderenzorg

De Unie Van Vrijwilligers Aldeboarn kent een grote verscheidenheid aan activiteiten en projecten. U kunt daar op verschillende manieren een bijdrage aan leveren.

Vriendschappelijk contact

vriendschappelijk contact

De UVV coördineert de contacten tussen vrijwilligers en mensen die weinig of geen bezoek krijgen. De vrijwilliger bezoekt degene ongeveer 1 x per maand. Je kan samen koffiedrinken, het nieuws van de dag bepraten, herinneringen ophalen, foto's kijken, krant of boek lezen of eventueel voorlezen, een spelletje doen, bij mooi weer wandelen enz.

Het is de bedoeling dat het een aangenaam en gezellig bezoek is.

Hoe vaak: Ongeveer 1x per maand

Contactpersoon:

Mevr. Gerrie Oosterbaan
Telefoon: 0566 - 631768

Mevr. Rennie Wilkens
Telefoon: 0566 - 631295

De Biljart Club

De UVV regelt de ruimte en heeft een eigen biljart in het Andringahûs. Gezelligheid brengen de mensen zelf mee.

Andringahûs

Biljarten kan twee maal per week, van oktober tot april.
Momenteel zijn er 5 spelers.

Contactpersoon:

Dhr. Piet Brouwer
Telefoon: 0566 - 631393

Koersbal in De Jister

Koersbal UVV Aldeboarn

Elke maandagmiddag is er koersbal in De Jister. Dit is een
gezellig en verrassend balspel, wat is overgewaaid uit Australië.
Het kost geen kracht, zodat iedereen mee kan doen. Er wordt veel gebruik van gemaakt en er wordt gespeeld van oktober tot april. Voor het hele seizoen wordt een competitie bijgehouden.

De Jister

Van oktober tot april op de maandagmiddag

Contactpersoon:

Dhr. H. Eyzenga
Telefoon: 0566-631734

de Boarnster Alderein

De Boarnster Alderein is er voor de ouderen en draait zelfstandig met een eigen bestuur onder de paraplu van UVV.

Hoe vaak en wanneer:

Van september tot april is er elke maand een bijeenkomst: een gezellige middag, excursie of een uitstapje.

Contactpersoon:

Dhr. H.Brandsma
Telefoon: 0566-632025
E-mail: h.brandsma2@chello.nl

Wandelen met ouderen

wandelen

Vrijwilligers begeleiden ouderen, die slecht ter been zijn of het plezierig vinden in gezelschap een wandeling te maken. Dit kan soms heel praktisch zijn, bijvoorbeeld samen een boodschap te halen of een brief te posten. Of zomaar een ommetje in het dorp.

Hoe vaak:

Contactpersoon:

Mevr. Gerrie Oosterbaan
Telefoon: 0566 - 631768

Mevr. Rennie Wilkens
Telefoon: 0566 - 631295

Wandelen met ouderen van Boarnsterhim State

Boarnsterhim State

UVV Aldeboarn kreeg een jaar geleden een aanvraag binnen voor vrijwilligerswerk bij Boarnsterhim State, een kleinschalige woon zorgvoorziening voor oudere mensen. Eén van onze vrijwilligers wandelt wekelijks met een bewoner. Op de foto ziet u dat beide personen genieten van dit wekelijkse samen wandelen.

Hoe vaak: In overleg

Contactpersoon:

Mevr. Froukje Hartmans
Telefoon: 06 53 82 75 37

Extra activiteiten

Open Eettafel

Open eettafel UVV Aldeboarn

Dorpshuis De Jister

Iedere 1e en 3e woensdag van de maand kunt u genieten in de Jister van een driegangen menu, gekookt door vrijwilligers van het UVV. Twee gastvrouwen zorgen voor een goed en gezellig verloop van de maaltijd.

Dit project is in samenwerking met het Doarpsteam Aldeboarn, van thuiszorgorganisatie Het Friese Land. De eettafel is bestemd voor ouderen en alleenstaanden uit het dorp.

In het dorpshuis De Jister komen ongeveer 18-20 mensen voor een driegangenmaaltijd. Er wordt in de keuken gekookt en het eten wordt opgediend door de vrijwilligers van de UVV

Hoe vaak en wanneer:
Iedere 1e en 3e woensdag van de maand

Voor wie:
De eettafel is bestemd voor ouderen en alleenstaanden uit het dorp.

Aanmelden:
U moet zich wel van tevoren aanmelden. U kunt zich aanmelden als vaste gast, maar ook voor een enkele keer.

Contactpersoon:

Mevr. Tine Hemminga
Telefoon: 0566-631836
E-mail: tine@ti-id.nl